2016 Seminar om 3D plan og digitale planbestemmelser

Arbeidet med romlige reguleringsplaner med digitale bestemmelser har pågått en stund og det ble holdt et åpent seminar hvor arbeidsgruppene presenterte foreløpige resultater og tanker. Presentasjonene er nå tilgjengelige på pdf format.

To arbeidsgrupper (teknologi og bestemmelser) har arbeidet parallelt med hvordan en skal håndtere romlig reguleringsplan og digitale bestemmelser.

Sentrale tema

  • Mulighetsrom / handlingsrom for byggegrenser i 3D.
  • En felles nasjonal struktur for reguleringsbestemmelser.
  • Standardisert innhold i bestemmelser.
  • En datamodell for bestemmelser

Presentasjoner

Velkommen – v/Kari Strande, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Introduksjon / de store linjene på det vi er kommet fram til v/Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak

Plan i 3D

Introduksjon til konseptet - Steinsvik settefiskanlegg v/Olav Kavli, Geodata

Digitale planbestemmelser

Introduksjon om digitale planbestemmelser v/Hilde Johansen Bakken, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eksempler

Til toppen