2015 Storbynettverk 3. samling

Faglig storbynettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging.

3. – 4. februar 2015 på Hotel Terminus i Bergen

Program og deltagerliste

3. februar 

Velkommen, presentasjon, program for dagen v/Marit Rødseth, Hordaland fylkeskommune

Bergensområdet - Gjennomgang av planarbeidet v/Hans-Christian Engum og Snorre Waage, Horda-land fylkeskommune

Kommentar v/Osterøy og fylkesmannen i Hordaland

Diskusjon -  Utveksling av erfaringer og overføringsverdi med vekt på håndtering av utvalte plantema gjennom kart, strategier, retningslinjer og handlingsprogram

Nytt fra departementene med spørsmål v/

Diskusjon - Regional plan som grunnlag for bymiljøavtaler 

Involvering og forankring av partene i planarbeidet v/ Ellen Grepperud, Plansamarbeidet Oslo & Akershus

4. februar 

Tetthet, urbanitet og kvalitet – Nordiske erfaringer – diskusjon v/Ryan Weber, Nordregio

Samhandling og utvikling av byen og omlandet - Regionforstørring, flerkjernet utvikling - diskusjon v/ Hege Hofstad, NIBR

Runde fra alle regionene -  Prioriterte utfordringer og mulige felles utviklingsprosjekter

Diskusjon og veien videre –  Organisering av felles utviklingsprosjekter