Internasjonalt samarbeid om regional planlegging

Planavdelingen er engasjert i internasjonalt samarbeid om regional planlegging gjennom deltagelse i ulike internasjonale organisasjoner.

CEMAT

CEMAT er konferansen av ministre med ansvar for regional planlegging i Europarådets medlemsland (nå 47 land). Den samles normalt hvert 3. år. Miljøvernministeren møter for Norge. Mellom ministerkonferansene møter en embetsmannskomite jevnlig.

CEMAT 

VASAB

"Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010 (VASAB 2010)" er et samarbeide mellom myndigheter med ansvar for fysisk planlegging fra alle landene omkring Østersjøen.

VASAB

Interreg

Interreg er et program for grenseregionalt, transnasjonalt og interregionalt samarbeid i regi av EU. Hensikten er økt sosial og økonomisk integrasjon i Europa. Norge har deltatt siden 1996.

En ny programperiode, Interreg IV, startet ved inngangen av 2007 og vil vare ut 2013. MD deltar i arbeidet med programmet, som i Norge ledes av KRD.

Nordisk råd

Innenfor Nordisk råd er det flere arenaer for samarbeid om regional planlegging:

Nordisk ministerråd

Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄK-R)

MD deltar sammen med KRD i embetsmannskomiteen. Les mere på Nordisk ministerråds hjemmeside

Nordregio

Nordregio er et nordisk senter med oppgaver innenfor forskning, utdannelse og dokumentasjon av regional utvikling og fysisk planlegging.

Nordregio 

Til toppen