Interkommunalt plansamarbeid

NIBR har kartlagt interkommunalt plansamarbeid i hele Norge og kan nå presentere en oversikt over arbeid for å avklare juridiske utfordringer knyttet til det å lage interkommunale planer.

Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert NIBR til å gjennomføre en kartlegging av interkommunale plansamarbeid. Hensikten er å avklare og oppsummere spørsmål som kommunene stilles over for ved interkommunalt samarbeid om planer. Departementet ønsker å presentere vellykkede eksempler på interkommunalt plansamarbeid og løfte fram – og svare på - de største juridiske utfordringene man står overfor og som man må ta hensyn til når planen skal lages – og i gjennomføringen etterpå.

Nedenfor følger oversikten som NIBR har utarbeidet på grunnlag av forespørsler til fylkesmenn og fylkeskommuner.

Dersom det skulle være feil eller forglemmelser i oversikten, tar vi fortsatt gjerne imot innspill og rettinger.

Kontakt:
terje.kaldager@kmd.dep.no    

Rapport fra NIBR om interkommunalt plansamarbeid (pdf)

 

       

Til toppen