Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i storbyregionene

Befolkningsvekst og stort boligbehov i byområdene gir økt press på arealer og transportsystem og utfordringer for miljø, helse og livskvalitet. Regionalt plansamarbeid er viktig for å møte disse utfordringene, og Planavdelingen støtter det pågående plansamarbeidet i de fire største byregionene.

Nettverket er en faglig arena for de som arbeider med regional bolig-, areal- og transportplanlegging i fylkeskommunene og hos fylkesmannen i de fire storbyregionene. Kommuner, andre statsetater, andre berørte departementer og utredningsmiljøer inviteres til samlinger etter tema. 

Formålet med nettverket

  • Bidra til mer helhetlige, forpliktende og langsiktige plangrep i regional bolig-, areal- og transportplanlegging i storbyregionene
  • Utvikle og dele kunnskap og erfaring mellom regionene og mellom fylkesmannen og fylkeskommunen
  • Bidra til nettverksbygging mellom aktørene ved samlinger og løpene mellom samlinger 
  • Bedre informasjonsflyten mellom departementer og regionale myndigheter

Det er Planavdelingen som er praktisk tilrettelegger for nettverkssamlingene.

Brev

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også en egen Plansatsing mot store byer.

Kontakt: 
Terje Kaldager tlf 22245947

Til toppen