Samarbeid og aktiviteter

om planlegging og byutvikling

Planavdelingen har et utstrakt samarbeid med andre departementer, direktorater, fylkesmenn, fylkeskommuner, KS osv. Flere nettverk møtes gjennom faste konferanser. Her finner du også presentasjoner fra mange tidligere arrangementer.

Folk rundt bord på konferanse.

Nettverk for kommunal planlegging

Nettverket er for de som arbeider med veiledning av kommunene om plan- og bygningsloven hos fylkeskommunen, fylkesmannen, direktorater, departementer og Kommunenes sentralforbund.

illustrasjon fra forside veileder

Nettverk for regional planlegging

Nettverk for regional planlegging og utvikling er for personer som arbeider med regional planlegging i fylkeskommuner, hos fylkesmannen, i annen regional stat, departementer eller KS.

Bygging/stillaser

Forum for plan- og bygningsrett

Forumets formål er å bidra til å formidle og innhente kunnskap innen plan- og bygningsrett ved å avholde konferanser med foredrag, diskusjon og utveksling av meninger samt erfaringer innen dette rettsområdet.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo