Samarbeid og aktiviteter

om planlegging og byutvikling

Planavdelingen har et utstrakt samarbeid med andre departementer, direktorater, fylkesmenn, fylkeskommuner, KS osv. Flere nettverk møtes gjennom faste konferanser. Her finner du også presentasjoner fra mange tidligere arrangementer.

Nettverk for kommunal planlegging

Nettverket er for de som arbeider med veiledning av kommunene om plan- og bygningsloven hos fylkeskommunen, fylkesmannen, direktorater, departementer og Kommunenes sentralforbund.

Nettverk for regional planlegging

Nettverk for regional planlegging og utvikling er for personer som arbeider med regional planlegging i fylkeskommuner, hos fylkesmannen, i annen regional stat, departementer eller KS.

Forum for plan- og bygningsrett

Forumets formål er å bidra til å formidle og innhente kunnskap innen plan- og bygningsrett ved å avholde konferanser med foredrag, diskusjon og utveksling av meninger samt erfaringer innen dette rettsområdet.

Aktuelt nå

2015 Nettverk for regional og kommunal planlegging

Foredrag fra konferanse i Oslo 8.- 9. desember 2015

2015 Fagseminar om landskap Bodø 4.-5. november 2015

Nordland fylkeskommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte fagseminar om landskap og den europeiske landskapskonvensjonen i Bodø den 4. og 5. november 2015.

2015 Landskonferansen i plan- og bygningsrett

Foredrag fra konferansen i Bergen 9.-11. september 2015

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo