Nettverk for regional planlegging

Nettverk for regional planlegging og utvikling er for personer som arbeider med regional planlegging i fylkeskommuner, hos fylkesmannen, i annen regional stat, departementer eller KS.

Nettverket koordineres av  miljø- og samfunnsseksjonen og har samlinger 1-2 ganger i året.

Foredrag fra tidligere arrangement

Til toppen