Nettverk for kommunal planlegging

Nettverket er for de som arbeider med veiledning av kommunene om plan- og bygningsloven hos fylkeskommunen, fylkesmannen, direktorater, departementer og Kommunenes sentralforbund.

Nettverket koordineres av  kommunal- og arealseksjonen og har samlinger 1-2 ganger i året.

Foredrag fra tidligere arrangement