Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Plan- og bygningsloven fra 2008 innførte et lovbestemt krav om at regjeringen hvert fjerde år skal utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Bakgrunnen er et ønske om å oppnå bedre samhandling mellom plannivåene, og i sum bedre relevans, måloppnåelse og myndighetssamordning i planleggingen.

Statens samlede planpolitiske føringer er et viktig grunnlag for den regionale og lokale planleggingen. Plan- og bygningslovens krav om utarbeidelse av nasjonale forventninger ble innført samtidig med nye bestemmelser om regionale og kommunale planstrategier. Ved at planmyndighetene på alle forvaltningsnivåer hvert fjerde år må foreta en gjennomgang av sine planpolitiske mål og planstrategier legges et bedre grunnlag for samhandling og samordning.

Forventningene ble fastsatt i god tid før fylkes- og kommunevalgene for at de kunne legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med henholdsvis regionale og kommunale planstrategier i 2016.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023