Statlige planbestemmelser (SPB)

Statlige bestemmelser brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen.

Statlige bestemmelser (§ 6-3) brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. 

Statlige planbestemmelser gjelder for et tidsrom på inntil ti år og er et forbud mot iverksetting av særskilte angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke av departementet, eller bare i samsvar med bindende arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan.

Der er for tiden ingen gjeldende SPB'er.

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre opphørte 1. juli 2018 etter 10 års varighet.