Digitale reguleringsbestemmelser

Utvikling av digitale reguleringsbestemmelser er en del av prosjektet digitale planprosesser og arealplaner i 3D.

Det skal utvikles standardiserte digitale planbestemmelser som skal være mest mulig maskinlesbare. Arbeidet med digitale planbestemmelser startet opp med workshop i 2015 og en arbeidsgruppe har sett på bruken av bestemmelser i kommunene. Referat fra oppstartseminar om eksempelsamling for reguleringsbestemmelser  (pdf) i prosjektet digitale planprosesser og arealplaner i 3D.

En nasjonal mal for digitale planbestemmelser ble publisert våren 2017.

KMD arbeider med en veileder for bruk av planbestemmelser med eksempler. Dette skal ikke bli en "copy-paste" funksjon, men være et hjelpemiddel for å lage en god plan.  Eksempelsamlingen kommer i løpet av 2018.

Dette vil gi mer entydige planer, og nye muligheter for digital regelsjekk. Digitale planprosesser vil også gi støtte for mer automatisert byggesaksbehandling.