Fremstilling av arealplaner

Informasjon om hvordan arealplaner skal fremstilles og digitalt planregister utformes.

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Spesifikasjonen inneholder utfyllende informasjon om hvordan arealplaner skal fremstilles og digitalt planregister utformes.

Fremstilling av regionale arealplaner på kart

Tegneregler for plankart og SOSI produktspesifikasjon for regional plan er ferdigstilt og klart til bruk.

Kommunens myndighet og plikter i forbindelse med plankart og planregister

En kort oversikt over kommunens myndighet og plikter i forbindelse med plankart og planregister.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo