Hvorfor er SOSI-kodene tatt ut av vedlegget til kart- og planforskriften?

Vedleggene til kart- og planforskriften hadde fram til 1. mars 2018 tatt inn SOSI-kodene som representerer arealformål, hensynssoner, juridiske linjer og juridiske punkt.

Kodene har etter hvert tatt over som betegnelse for arealformålene og hensynssonene mv. Denne utviklingen er fra et rettslig ståsted uheldig, da kodene er verdier som utelukkende er til for å gjøre det mulig for programmer å utarbeide og forvalte data som representerer arealplaner. Kodene har i seg selv ikke ha noen reell rettslig virkning, men utgjør en datamessig representasjon av arealplaner.

SOSI-kodene vil inntil videre finnes i SOSI fagstandarden for plan.