Kartforskriften - endringer

Endringer i kart- og planforskriften 1. juli 2012 (Lovdata)

Endringer i kart- og planforskriften 1. mars 2011 (Lovdata)

Endringer i kart- og planforskriften 1. januar 2011 (Lovdata)

Endringer i kart- og planforskriften 1. juli 2010 (Lovdata)

Endringer i kart- og planforskriften 1. januar 2010 (Lovdata)

Til toppen