Tidligere produktspesifikasjoner (Solberg)

Tidligere versjoner av nasjonale produktspesifikasjoner som er erstattet:

SOSI Kommuneplanens arealdel (pdf) (Word) (16.2.2016)

SOSI Reguleringsplan (pdf) (Word) (1.7.2016)

SOSI Reguleringsplanforslag (pdf) (Word) (1.7.2016)

Til toppen