Erfaringer og eksempler med plandialog

Plandialogverktøyet er blant annet tatt i bruk i en del Vestfoldkommuner (12 K) og i InnlandsGIS-løsningen i Hedmark og Oppland.

  • 12 K i Vestfold

12 K – kommunesamarbeid mellom flere kommuner (det var opprinnelig 12 kommuner i samarbeidet)i Vestfold som omfatter kartforvaltning og kartinnsyn på internett. Løsningen driftes av Tønsberg kommune.

InnlandsGIS i Hedmark og Oppland

Innlandsgis er en kartportal laget i et samarbeid mellom Statens kartverk, Statens vegvesen samt fylkesmennene og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland.

Kartløsningen finnes både med åpen og en passordbelagt inngang. I den passordbelagte er det tilgang til en del søk og datasett som ikke er tilgjengelig i den åpne løsningen.

 

 Eksempel på planinnsyn med plandialog løsningen som brukes av Hamar kommune.Eksempel på planinnsyn med plandialogløsningen som brukes av Hamar kommune (klikk på bildet for høyere oppløsning).