Erfaringer og eksempler - ulike plandialogløsninger

Det finnes etter hvert forskjellige typer planmedvirkningsløsninger. Noen har fokus på tilpasning av generelle produkter for å dekke spesifikke behov, framfor spesialproduktutvikling.

De mener at plandialog som prosess blir viktigere enn plandialog som system. Andre har mer spesifikk fokus på et egnet verktøy og utvikling av dette. Slikt plandialogverktøy er blant annet tatt i bruk i en del Vestfoldkommuner (12 K) og i InnlandsGIS-løsningen i Hedmark og Oppland.

12 K i Vestfold

12 K – kommunesamarbeid mellom flere kommuner (det var opprinnelig 12 kommuner i samarbeidet) i Vestfold som omfatter kartforvaltning og kartinnsyn på internett. Løsningen driftes av Tønsberg kommune.

InnlandsGIS i Hedmark og Oppland

Innlandsgis er en kartportal laget i et samarbeid mellom Statens kartverk, Statens vegvesen samt fylkesmennene og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland.

Kartløsningen finnes både med åpen og en passordbelagt inngang. I den passordbelagte er det tilgang til en del søk og datasett som ikke er tilgjengelig i den åpne løsningen.

 Eksempel på planinnsyn med plandialog løsningen som brukes av Hamar kommune.Eksempel på planinnsyn med plandialogløsningen som brukes av Hamar kommune (klikk på bildet for høyere oppløsning).