Digital plandialog

Digital plandialog er en programvare og brukergrensesnitt som samler og presenterer informasjon om arealplaner og dokumenter i plansaken.

Om digital plandialog

Digital plandialog er del av regjeringens satsing på digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Her finner du litt om bakgrunnen for satsingen og hvem som leverer programvare for digital plandialog.

Erfaringer og eksempler med plandialog

Plandialogverktøyet er blant annet tatt i bruk i en del Vestfoldkommuner (12 K) og i InnlandsGIS-løsningen i Hedmark og Oppland.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo