Plakater med tegneregler for arealdelen og reguleringsplan

Brettet papirutgave kan bestilles: publikasjonsbestilling@dss.dep.no