Tegneregler for arealplaner på Svalbard

  • Produktspesifikasjon for Svalbardplan (versjon 20140101) .docx .odt .pdf
  • Spesifikasjon for tegneregler - arealplaner etter svalbardmiljøloven  .docx .odt .pdf Lagt inn nye formål: Hundegård (1180), energianlegg (1510), bolig/forretning/næring (1802), bolig/næring (1804), forretning/næring (1810) og kollektivholdeplass (2073).
  • Spesifikasjon for tegneregler - arealplaner etter svalbardmiljøloven  .docx .odt .pdf (Forrige versjon 1. januar 2014)
  • True type fonter SK_Plan_Svalbard.ttf
  • Forklaring til innholdet i  "SK_Plan-Svalbard.ttf" .docx .odt  .pdf

Det blir ingen endring i krav før en eventuell lovendring. Klima- og miljødepartementet har ansvar for Svalbardmiljøloven.

Kontaktperson:
Hilde Johansen Bakken  tlf. 22 24 59 91