Kapittel 7. Regional planstrategi

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

§ 7-1. Regional planstrategi
§ 7-2. Behandling og virkning av regional planstrategi