Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kapittel 9. Interkommunalt plansamarbeid

Spørsmål: I arbeidet med en interkommunal kommunedelplan er det spørsmål om styrets møter er åpne for offentligheten. (Styret er sammensatt av representanter fra hver av de deltakende kommunene og representant fra fylkeskommunen. I styrets møter deltar også administrasjonen uten å være formell del av styret).

Svar: Utgangspunktet er at styrets møter er åpne på linje med andre møter i folkevalgte organ i kommunen, jf. kommuneloven § 29 nr. 1 som viser til kommuneloven § 6 der det sies at reglene om møteoffentlighet også gjelder for organer opprettet i medhold av andre lover. Det er reglene om ”vertskommune med nemnd” som er mest nærliggende å legge til grunn, siden et slikt arbeide etter pbl dreier seg om myndighetsoppgaver.

Til toppen