Ordlister for planlegging

Bokmål-nynorsk ordliste for arealformål, underformål og hensynssoner

Ordliste bokmål-nynorsk for arealformål, underformål og hensynssoner

Norsk-engelsk ordliste for plan- og bygningsloven (Begreper fra pbl2008 i fet skrift)