Prosjekter knyttet til digitalisering av planprosessen

Arbeidet med en mer effektiv og bedre planprosess gjennom økt digitalisering fortsetter. Nye verktøy vil bli lansert. Først ut var digital nabovarsling av planoppstart.

Digitalt varsel om planoppstart

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) lanserte digitalt nabovarsel om planoppstart i januar 2021.  Flere hundre berørte naboer av nye E6 sør for Trondheim (Gyllan-Kvål) fikk digital varsling om utbyggingsplanene. Hvert år utarbeider private aktører og kommuner cirka 1600 reguleringsplaner. I oppstartsfasen, høringsfasen og når planen er vedtatt skal berørte naboer varsles. Digital nabovarsling av planoppstart er forventet å gi store effektiviseringsgevinster.

Pressemelding: Norges første digitale varsel om planoppstart er sendt ut

Prosjektet digitalisering av planprosessen ble gjennomført i perioden fra 2015–2019, og hadde som mål å bidra til en mer effektiv og bedre planprosess.

Her er noen av temaene fra prosjektet

  • ePlansak
  • GeoLett og Fellestjenester BYGG
  • ESPON-prosjektet DIGIPLAN
  • Digital plandialog
  • Det offentlige kartgrunnlaget
  • Romlige plankart og digitale planbestemmelser
  • Digitalt planregister
  • Digitalisering av eksisterende arealplaner
  • Grensesnitt og geointegrasjon

digitalisering illustrasjon

Digitalisering av planprosessen (storymaps.com)