Rapporter om planlegging, geodata, by- og stedsutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/planavdelingen har de siste årene bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer.

Det finnes en egen samleside for rapporter på regjeringen.no