Deling av geodata – Geodataloven

Geodataloven skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon for offentlige og private formål.

Tilgang til geografisk informasjon (geodata) er viktig både i privat og profesjonell sammenheng. Elektroniske kart og satellittnavigasjon er for eksempel tatt i bruk i mobiltelefoner og på Internett innenfor en lang rekke områder, bl.a. på sjøen, i biler og i lufta.

Trygg og effektiv bruk av slik informasjon krever utstrakt deling av datagrunnlaget, både på lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt nivå. Geodataloven skal bidra til dette, og inngår i den norske gjennomføringen av direktiv 2007/2/EF om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE).

Det er gitt utfyllende regler til loven i forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Forskriften gir bl.a. regler om hvordan offentlige etater skal organisere sine internettjenester for å kunne gi effektiv tilgang til geografisk informasjon. Forskriften er tilgjengelig på Lovdata

En nærmere omtale av forskriften med merknader til de ulike bestemmelsene framgår av

I tillegg til geodataforskriften er det gitt europeiske gjennomføringsbestemmelser til INSPIRE som gjelder som norsk forskrift.

Gjennomføringsbestemmelser

Andre relevante lenker