Geodesi

- læren om jordas form

Det geodetiske grunnlaget fastsetter hvordan koordinataksene (bredde- og lengdegradene) ligger i forhold til jordkula ved hjelp av satellitter og et nett av faste observasjonsstasjoner. Det geodetiske grunnlaget er resultat av internasjonalt samarbeid med observasjonsstasjoner over hele jordkloden. Norge bidrar bl.a. med Kartverkets jordobservasjonsstasjon i Ny-Ålesund og en rekke andre mindre stasjoner.

Norge deltar i det europeiske satellittprogrammet Galileo. Internasjonal geodesi er nødvendig for å kunne bestemme flere typer globale endringer, bl.a. om havnivået øker eller minker, og om endringer i havstrømmene.

Dokumenter