Aktiviteter og samarbeid

om kart, eiendomsdata og infrastruktur

På denne siden finner du pågående og tidligere prosjekter, samarbeid og arrangement vi er involvert i.

Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.