2018 Seminar om romlige reguleringsplaner og digitale bestemmelser

Presentasjoner (pdf) fra seminar i Oslo 15. november 2018.

Velkommen v/Jarle Jensen, KMD

Konseptet romlig plan og digitale bestemmelser – hva er det for noe? v/Hilde Johansen Bakken, KMD og Tor Gunnar Øverli, prosjektleder, Asplan Viak AS/Avinet

”Hva betyr dette i praksis for min og vår virksomhet” / ”hva skal til for å komme i gang” / ”hva bør neste steg være” – tre innlegg fra ulike perspektiver;

Medvirkning og planlegging i flere dimensjoner