Gjennomførte arrangementer

Konferanser, seminarer og andre arrangementer om planlegging

2021

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2021

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2021

2020

Landskonferanse i plan- og bygningsrett 2020 - webinar

Nettverkssamling for kommunal og regional planlegging 2020

2019

Nettverkssamling for kommunal og regional planlegging 2019

Samling om de regionale planene for villreinfjella i Asker 28-29. oktober 2019 

Attraktive nordiske byer - avsluttende konferanse i Borgarnes, Akranes og Mosfellsbær på Island 17. - 18. oktober 2019

Nettverksmøte om transformasjon, fortetting og knutepunktsutvikling med kvalitet i Trondheim 18. og 19. september 2019

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2019

Fagseminar om NiN (Natur i Norge) - landskapstyper og landskapstypekart for Norge 2. april i Oslo