Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2020

Opptak og presentasjoner i etterkant av nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2.- 3. desember 2020, Oslo.

Program (pdf)

2. desember

Nett-tv Nettverkssamling for kommunal og regional planlegging 2020 DAG 1

Se sendingen her

Se sendingen her

FNs bærekraftsmål i planleggingen

Nytt fra KMD og forskningsfronten

Planprosesser og innsigelser

Forholdet mellom plan og sektorregelverk

3. desember

Nett-tv Nettverkssamling for kommunal og regional planlegging 2020 DAG 2

Se sendingen her

Se sendingen her

Regional planlegging

Vekst og utvikling med små og mellomstore byer

Kommunal planpraksis

Verktøy for bedre arealplanlegging