Europarådets landskapspris

Den europeiske landskapskonvensjonen har som mål å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap, og fremme europeisk samarbeid på landskapsfeltet. Europarådets landskapspris skal belønne gode praktiske tiltak som sikrer landskapskvaliteter og øker samfunnets bevissthet om landskapsverdier og hva som påvirker det.

Sognefjorden Kystpark var Norges kandidat til Europarådets landskapspris 2020-2021

Brev: Europarådets landskapspris 2020-2021 - forslag til kandidat fra Norge – frist 1. juni 2020.

Kriterier: De viktigste kriteriene for nominasjon oppsummeres til at det tiltak (prosjekt) eller den politikk som foreslås må;

  • ha ført til konkret vern, forvaltning og/eller planlegging av landskap
  • være et godt eksempel til etterfølgelse
  • bygge på aktiv deltakelse fra publikum, lokale og regionale myndigheter og andre aktører, og gjenspeile landskapets/konvensjonens kvalitetsmål
  • inneholde formidlingstiltak for å øke bevisstheten om landskap
  • være fullført og ha vært iverksatt/åpent for offentligheten minst tre år før det fremmes som kandidat

Andre forutsetninger:

  • Kun lokale og regionale myndigheter, og frivillige organisasjoner kan delta, men gjennomføringen kan involvere og/eller være finansiert med midler også fra andre aktører.
  • Det er ikke noe krav om at forslaget skal omfatte en fullstendig innsending i samsvar med Europarådets skjema, og forslaget kan oversendes på norsk. Forslaget må inneholde en kort presentasjon av den politikk eller det tiltak (prosjekt) som foreslås, og en begrunnelse for forslaget i forhold til kriteriene gjengitt over. Det bør vedlegges noen bilder som viser prosjektet. Lenker til eventuelle filmer, informasjons- eller presentasjonssider etc. bes oppgitt.
  • Materiale som sendes må være til fri bruk for Europarådet og departementets presentasjon av prosjektet.

Norge har deltatt med følgende kandidater tidligere

Europarådets jury ga Alnastien en «Special Mention for “Social cohesion and respect of ecology”» med følgende begrunnelse: “Alna Environmental Park: a blue green corridor of biodiversity, recreational opportunities and sustainable urban water management” contributes to the quality of the living environment of a large urban population, who have been involved in action to secure the future of a peri-urban landscape entailing a clear sustainable development dimension for the well-being of present and future generations".

Mer informasjon om landskapsprisen og konvensjonen finnes på Europarådets nettsted.