Spørreundersøkelse til kommunene om etter- og videreutdanning i offentlig planlegging

Vil du være med å påvirke tilbudet av etter- og videreutdanning i offentlig planlegging framover?

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker å kartlegge og evaluere eksterne kurs, etter- og videreutdanningstilbud (EVU-tilbud) og andre kompetansetiltak innen kommunal planlegging/kart/geodata.

Bakgrunnen for arbeidet er at Stortinget har bedt om en styrking av den høyere utdanningen innen offentlig planlegging. Får du denne undersøkelsen i innboksen setter vi stor pris på om du tar deg tid til å svare!

P.S. Undersøkelsen er sendt ut til kommunene som brev.

Svarfrist er 7. oktober