Norske byer kan delta i europeiske nettverk om bærekraftig turisme og grønnere byer

EUs Urban Agenda lanserer to nye tematiske partnerskap som norske byer kan søke om å delta i: grønnere byer og bærekraftig turisme. Søknadsfrist er 16. september. Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til digitalt informasjonsmøte 5. september.

EUs Urban Agenda er et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og landegrenser om byutvikling. Målet er å fremme vekst, bokvalitet og innovasjon i europeiske byer. Kjernen i Urban Agenda er tematiske partnerskap, der byer, interesseorganisasjoner, land og EU-organer samarbeider om ulike temaer.

I første fase av Urban Agenda ble det etablert 14 tematiske partnerskap.

Les mer om Urban Agenda.

Hva får min by ut av samarbeidet?

De norske byene som har deltatt i tidligere tematiske partnerskap har gitt tilbakemelding om at det var en positiv erfaring. Det koster ikke noe å delta, men medfører bruk av tid. Det er mulig å innta ulike roller i partnerskapene som medfører varierende grad av ressursbruk, men erfaringsmessig kan mer involvering i partnerskapet også gi større utbytte.

Disse norske byene har deltatt:

  • Larvik deltok i et tematisk partnerskap om offentlige anskaffelser
  • Trondheim deltok i et tematisk partnerskap om klimatilpasning
  • Stavanger deltok i et tematisk partnerskap om bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger
  • Oslo deltok i og koordinerte et tematisk partnerskap om sirkulær økonomi

De fjorten eksisterende partnerskapene videreutvikles. Arbeidet i tematiske partnerskap har blitt vurdert til å være nyttig og verdifullt, og medlemslandene har derfor besluttet å etablere to nye partnerskap på to svært dagsaktuelle temaer: bærekraftig turisme og grønnere byer.

Urban Agenda søker nå etter byer og andre relevante aktører som ønsker å delta i eller koordinere de to nye tematiske partnerskapene. Du kan lese mer om søknadsprosessen til de to tematiske partnerskapene i Call for Partners (europa.eu).

Hvem kan søke?

Byer av alle størrelser kan søke, og i de nye partnerskapene er det spesielt ønskelig at små og mellomstore byer involveres. I tillegg kan regionale myndigheter, paraplyorganisasjoner for byer, fagmyndigheter, utdanningsinstitusjoner og aktører i privat sektor søke. Nærmere informasjon om kategorier av partnere og kriterier for deltakelse finnes i bakgrunnsdokumenter («info note») på nettsiden det er linket til ovenfor.

KDD inviterer til digitalt informasjonsmøte

Kommunal- og distriktsdepartementet oppfordrer norske byer og andre relevante aktører til å vurdere å søke. I forbindelse med utlysningen arrangerer vi et digitalt informasjonsmøte 5. september kl. 14:30-16:00, der vi vil orientere om Urban Agenda og de nye partnerskapene, og noen av de norske byene som har vært med i partnerskap tidligere vil dele sine erfaringer. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål til KDD og byene som har deltatt tidligere.

Det digitale informasjonsmøtet vil gjennomføres i Teams, se oppkoblingsinformasjon nedenfor. Påmelding er ikke påkrevet, men meld deg gjerne på nedenfor.

Dersom dere har spørsmål om deltakelse i partnerskap eller informasjonsmøtet, ta kontakt med Tonje Røland Brasetvik: tonje-roland.brasetvik@kdd.dep.no.

Påmelding til informasjonsmøte om Urban Agenda

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å delta i møtet
Møte-ID: 387 314 811 977
Passord: hvv2vF
Last nedTeams | Join on the web

Bli med på en videokonferanseenhet
teams@videodep.no
Videokonferanse-ID: 127 542 728 4
Alternative VTC-instruksjoner

Eller ring inn (bare lyd)
+47 21 40 21 59,,736096589#   Norway, Oslo
Telefonkonferanse-ID: 736 096 589#
Finn et lokalt nummer | Tilbakestill PIN-kode
Finn ut mer | Møtealternativer