Oppdatering av planlegging.no

Nettsidene om planlegging etter plan- og bygningsloven er lagt om og dette kan bety at noen kan oppleve at lenker som er lagret som bokmerker ikke virker lenger.

Planlegging etter plan- og bygningsloven på regjeringen.no = www.planlegging.no 

Brukerundersøkelser og testing av sidene slik de var viste at mange syntes det var vanskelig å finne frem. Mange ønsket å ha ett sted å gå til for å finne veiledning om et tema og en samlet oversikt over alle veilederne.

Etter en grundig prosess og brukertesting er innholdet nå strukturert for å kunne nås via tre hovedinnganger:

Plankartsiden opphører og er delt i to undersider, en samleside om plankart og planregister; og en om digitalisering av planprosesser m.v.

Vi setter pris på alle som har hjulpet oss med å svare på undersøkelser, stilt opp som testpersoner m.m. Vi setter også pris på tips om forbedringer til planredaksjonen@kmd.dep.no.

Det blir lagt inn flere fagtema etter hvert.