Seminar om landskap i plan

Sammen med Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, noen av deres svenske kolleger og Staten vegvesen inviterer planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet til fagseminar i Hovedbølet, Akersgata 64, onsdag 25. mai 2022.

Nett-tv Seminar om landskap i plan

Se sendingen her

Se sendingen her

Seminaret vil presentere metodikken som er tatt i bruk i Sverige benevnt «Integrerad landskapskaraktärsanalys» (ILKA) og utfordringene med landskap i overordnet planlegging.

Det er åpent for alle, men er spesielt rettet mot departementer, direktorater og institusjoner som jobber med oppfølging av landskap i plan og Europarådets landskapskonvensjon.

Program

10.00   Velkommen

  • Utfordringer med landskap i praktisk planlegging ved Marius Fiskevold, førsteamanuensis NMBU og landskapsarkitekt i Sweco
  • Landskapets relasjonelle dimensjon ved Morten Clemetsen, professor NMBU
  • Hvorfor ble ILKA* utviklet av Trafikverket ved Bengt Schibbye, landskapsarkitekt MSA og Morten Clemetsen, professor NMBU

11.15 – 11.30 Benstrekk

  • Statens vegvesen sin utprøvning av ILKA ved Ulf Haraldsen, Statens vegvesen
  • Erfaringer med bruk av ILKA i overordnet planlegging ved Bengt Schibbye, landskapsarkitekt MSA
  • Tanker om veien videre ved Anne Katrine Geelmuyden, professor NMBU

12.45 Takk for nå

Seminaret vil bli overført på denne siden og vil også være tilgjengelig som opptak i etterkant. Ved deltakelse samtykker en dermed til dette.

 

*I 2017 fikk Trafikverket i Sverige utarbeidet en rapport «Landskapet är arenan: Integrerad landskapskaraktärsanalys, en metodbeskrivning» I 2020 ble veilederen «Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar: ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys)» utgitt.