Digitalisering av planprosesser

Det ligger en stor effektiviseringsgevinst i standardisering og digitalisering av planprosesser. Dette gjelder både utarbeiding av planer, bestemmelser og metoder for medvirkning.

Medvirkning i planprosesser

For å bedre dialog og medvirkning i kommunale planleggingsprosesser har mange kommuner tatt i bruk forskjellige digitale verktøy. Disse verktøyene gir oversikt over pågående planarbeid og status for disse. Verktøyene gir også mulighet for at publikum og andre kan gi sine innspill til planprosesser digitalt.

Digitale romlige arealplaner med bestemmelser

Det ligger en stor effektiviseringsgevinst i standardisering og følgelig digitalisering av en rekke planbestemmelser. Det skal bli enkelt å peke på plankartet og få fram hva som er planlagt i et bestemt område.

Prosjekter knyttet til digitalisering av planprosessen

Arbeidet med en mer effektiv og bedre planprosess gjennom økt digitalisering fortsetter. Nye verktøy vil bli lansert. Først ut var digital nabovarsling av planoppstart.