Regjeringskvartalet: Dette skjer

November 2017

Team Urbis som vant plan- og designkonkurransen med forslaget Adapt starter prosjekteringsarbeidet. Vinnerforslaget legges til grunn for den videre utviklingen av nytt regjeringskvartal.

September 2017

September 2017 Statsbygg bekjentgjør vinner. Juryens rapport offentliggjøres

Vår-sommer 2017

Statsbygg gjennomfører plan- og designkonkurranse

Februar 2017    

Reguleringsplanen vedtas og Statsbygg får oppdragbrev om plan- og designkonkurranse

Juni 2016

Forslag til reguleringsplan sendes på høring

Juni 2016   

Planprogram fastsettes

Mai 2016

Grunnarbeider S-blokka ferdigstilles, oppstart for arbeid med kjellerkonstruksjon. Forventet ferdigstilt desember 2017

Desember 2015

Departementet ber Statsbygg utdype anbefalingene

Oktober 2015

Statsbyggs anbefalinger om byformprinsipper legges fram

22. juli 2015

22. juli-senteret åpner

Juni 2015                            

Evalueringskomiteens rapport om parallelloppdrag

Mai 2015

Idéfasen: Utstilling av forslagene

Vinteren   2015

Oppstart, bygging av infrastruktur i kvartalet

Januar - april 2015

Gjennomføring av idéfase (parallelloppdrag)
 

Januar 2015

Planprogram sendes på alminnelig høring og legges ut til offentlig ettersyn

Desember 2014

Valg av deltakere, idéfase

Høst 2014 - vinter 2015

Utskifting av betongelementer

November 2014

Åpner gjennomgang i H-blokka

2. oktober 2014

Ny duk monteres på Høyblokka

Oktober 2014

Starter arbeidet med riving av S-blokka

29. september

Markerer oppstart for arbeidet i regjeringskvartalet

26. september 2014

Utlyser anbud om idéfase

September 2014

Departementet starter planlegging av 22. juli-senter

Juni 2014

Starter arbeidet med planprosessen

Juni 2014

Starter arbeidet med rom- og funksjonsprogram

Mai 2014

Regjeringen velger konsept for nytt regjeringskvartal

 

Team Urbis som vant plan- og designkonkurransen med forslaget Adapt starter prosjekteringsarbeidet. Vinnerforslaget legges til grunn for den videre utviklingen av nytt regjeringskvartal.

Til toppen