Håndteringen av den integrerte kunsten i de skadde regjeringsbygningene

Regjeringen har i mai 2014 besluttet at Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata skal bevares. Det tas sikte på å bevare den integrerte kunsten i Høyblokka. Y-blokka vil bli revet. De to store integrerte kunstverkene i Y-blokka tas vare på, og videre bruk avklares senere.

To av de skadde regjeringsbygningene, Høyblokka og Y-blokka, inneholder integrert kunst utført av kunstnerne Carl Nesjar, Inger Sitter, Tore Haaland og Odd Tandberg, og veggarbeider basert på tegninger av Pablo Picasso og Kai Fjell. 

Regjeringen har i mai 2014 besluttet at Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata skal bevares. Det tas sikte på å bevare den integrerte kunsten i Høyblokka.

Y-blokka skal rives. I Y-blokka er det to integrerte kunstverk, begge basert på skisser av Pablo Picasso og sandblåst av Carl Nesjar. Dette er verkene ”Fiskerne” på ytterveggen mot Akersgata, og ”Måken” i vestibylen. Disse kunstverkene vil bli tatt vare på. Hva som vil skje med disse verkene, avklares senere.
Departementet vil ta kontakt med rettighetshaverne og avklare eventuell videre bruk av den integrerte kunsten i Y-blokka.
Under alle omstendigheter vil spørsmål knyttet til den kunstneriske utsmykkingen i de skadde regjeringsbygningene bli håndtert etter norsk lovgivning (Lov om opphavsrett til åndsverk).

Les mer om byggene, arkitekturen og den integrerte kunsten

 

Til toppen