Boliglovene

I statsråd 6. juni 1997 ble det oppnevnt et utvalg til å vurdere og komme med forslag til revisjon av borettslovene. I kjølvannet av utvalgets innstilling ble det vedtatt nye lover om borettslag og boligbyggelag. Dette førte til en rekke nye bestemmelser; deriblant ble det forbudt å sette betingelser for å være andelseier som kan virke diskriminerende i forhold til blant annet trostilhørighet og nasjonalt eller etnisk opphav, det ble enklere for en andelseier å leie ut boligen til andre og det ble mulig å si opp tidligere uoppsigelige avtaler om forretningsførsel.

Brosjyre

Brosjyre om den nye borettslagsloven.

Vedlegg til kongelig resolusjon

Rundskriv

Forarbeider til borettslovene