Internasjonalt samarbeid om bolig- og bygningspolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar aktivt i internasjonale fora som utformer bolig- og bygningspolitikk på ulike fagområder og geografiske nivåer. Denne siden omtaler de viktigste områdene.

Dokumenter

Ressurser

Kontakt

Bolig- og bygningsavdelingen

Telefon: 22 24 71 01