Styremøte i UN-Habitat 30. mars til 3. april - miljø og finanskrise i fokus

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Boligfinansiering og finansiering av slumoppgradering og bærekraftig byutvikling sett i lys av finanskrisa - og bosettingssektorens bidrag til å møte miljø- og klimautfordringene, skal settes under debatt.

UN Habitats 22. ordinære styremøte skal holdes i Nairobi 30. mars til 3. april. Det ventes at delegasjoner fra omkring 100 land vil delta. Årsmøtet skal behandle to ”spesialtema”. Boligfinansiering og finansiering av slumoppgradering og bærekraftig byutvikling sett i lys av finanskrisa - og bosettingssektorens bidrag til å møte miljø- og klimautfordringene, skal settes under debatt.

Hovedsaker ellers ventes å bli desentralisering og styrking av kommunenes rolle i forhold til å gi grunnleggende tjenesteyting til innbyggerne når det gjelder boliger og tilhørende infrastruktur. Det blir drøftinger om  kvinners og ungdoms involvering og deltakelse lokalt og om UN Habitats strategiske valg de kommende år for å kunne bistå lokale- og sentrale myndigheter i forhold til organisasjonens hovedmål: Boliger for alle og bærekraftig bosettingsutvikling. Den norske delegasjonen vil bli ledet av KRD og vil bestå av representanter fra bla. UD, MD, Husbanken og frivillig sektor.