Orienteringsmøte 3. april knyttet til styremøte i FNs bosettingsprogram

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Styremøtet i FNs bosettingsprogram - UN-Habitat - invitasjon til orienteringsmøte 3. april 2013 kl. 13.00.

Det 24. styremøtet i UN-Habitat holdes i Nairobi 15.-19. april i år. Norge vil delta med en delegasjon fra Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og en representant fra Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Det er flere viktige saker på dagsorden på dette møtet, blant annet et forslag om styrereform og forberedelser til Habitat III.

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i samarbeid med Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet til et orienteringsmøte den 3. april kl. 13.00. Møtet holdes i møterom 2233, i R5 i Akersgata 59 i Oslo.

På grunn av besøksregistrering i resepsjonen i R5, ber vi om en tilbakemelding på hvem som vil delta på møtet innen utgangen av tirsdag 2.april.

Påmelding sendes til mona.helland@krd.dep.no eller gunnborg.midtdal@krd.dep.no.