Interaktiv boligkunnskap for innvandrere

Nå kan du lære norsk samtidig som du lærer hvordan du skaffer deg din første bolig. Nylig lanserte Husbanken en internettbasert opplæringsmodul i norsk for voksne innvandrere.

”Boligminister” Åslaug Haga overleverte 24. april 2006 arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen et nytt verktøy til arbeidet med integrering av innvandrere. Overleveringen skjedde i forbindelse med Husbankens lansering av opplæringsmodulen Bo i Norge. Opplæringsmodulen er en del av Migranorsk, et internettbasert læreverktøy i norsk for voksne innvandrere.

Boligkunnskap på syv språk Bo i Norge tar for seg forhold knyttet til det å bo, ulike boliger og boformer, ting i huset, bomiljø, eie eller leie, finansiering av bolig og å skaffe seg bolig. Modulen lanseres på syv språk, inklusiv norsk. Åslaug Haga mente at dette produktet vil være et viktig verktøy for kommunene i deres arbeid med å bosette og integrere flyktninger og innvandrere.

Forutsetning for integrering Migranorsk brukes i dag av 75 voksenopplæringssentra i landet. Alle som har tilgang til Migranorsk, får nå også tilgang til Bo i Norge. Innvandrere vil på denne måten få boligkunnskap gjennom den obligatoriske norskopplæringen. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sa at språk- og boligkunnskap, i tillegg til arbeid, er en forutsetning for god integrering. Han takket kommunalminister Haga for verktøyet, og inviterte henne til samarbeid om å spre informasjon om "Bo i Norge".

Viktig for å delta i samfunnet - Husbanken skal bidra til at innvandrere får kunnskap om det å bo i Norge. Kunnskap om Norge er viktig for aktiv samfunnsdeltakelse, og boligen har en sterk plass i norsk kultur. Vi håper vårt bidrag blir godt mottatt av innvandrere som skal lære norsk, avsluttet regiondirektør Alv H. Sørland ved Husbankens kontor i Oslo.

Kontaktpersoner: Avdelingsdirektør Bente Osnes, tlf.: 22 96 17 20 / 91 64 22 01 Rådgiver Elise Mikkelsen, tlf.: 22 96 16 20 / 95 82 60 11

Faktaark om Bo i Norge (pdf-format)