World Urban Forum 7 i Medellín, Colombia, 5-11 april 2014

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det syvende World Urban Forum arrangeres i Medellín i Colombia i april 2014. Søknader om å delta med presentasjoner eller seminarer kan sendes UN-Habitat. Fristen for å sende inn søknader er utvidet til 30. oktober 2013.

Det syvende World Urban Forum (WUF) arrangeres neste år i Medellín, Colombia, 5.-11.april. Hovedtema for WUF 7 er ulikhet i byer.

WUF er et faglig rådgivende organ for UN-Habitat, med fokus på bærekraftige byer. WUF arrangeres hvert annet år mellom UN-Habitats styremøter. Forumet består av utstillinger, paneldebatter, seminarer og ulike presentasjoner. Deltakere er først og fremst fagfolk fra det sivile samfunn og offentlige virksomheter, politikere på ulike nivåer og grasrotbevegelser. WUF-arrangementene har blitt viktige faglige internasjonale arenaer med store deltakerantall. Forumet er åpent for alle som ønsker å delta.

Det har tradisjonelt vært stor interesse for å delta med egne presentasjoner eller seminarer, og UN-Habitat har derfor utviklet kriterier for hvordan de vil prioritere søknadene. Informasjon om hvordan man søker og søknadskriterier ligger på UN-Habitats nettsider. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er utvidet til 30. oktober 2013. 

Detaljer om utforming av søknad samt informasjon om prosessen for søknadsbehandling finner du her: 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=767