World Urban Forum V, Rio de Janeiro, Brasil

22.- 26.mars 2010

FNs bosettingsprogram, UN Habitat, inviterer til det femte World Urban Forum -WUF V - i Rio de Janeiro, Brasil 22.-23. Mars 2010. Forumet er UN Habitats globale fagkonferanse om bosetting og byutviklingsspørsmål og samler flere tusentalls fagfolk fra hele verden.

Rio i BrasilHovedtema på konferansen er ”Cities for all – bridging the urban divide”. Aktuelle temaer vil være; retten til byen, redusere ulikhet og fattigdom, deltakende demokrati, bærekraftig byutvikling og lignende.  Temaene vil bli belyst gjennom utstillinger, ulike presentasjoner, seminarer og debatter. Arrangementet er åpent for alle interesserte. På WUF IV i 2008 deltok ca. 8000 deltakere fra hele verden. På UN Habitat sine nettsider vil det etter hvert ligge informasjon om påmelding, frister for å melde inn seminarer, praktisk informasjon og lignende.

Kommunal- og regionaldepartementet vil i samarbeid med Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet delta på arrangementet. Husbanken har fått i oppgave å lage en utstilling.  KRD vil informere om arrangementet på våre nettsider og vil invitere interesserte deltakere til et møte i løpet av høsten.