Innspillsmøte

Kommunal- og distriktsministeren startet arbeidet gjennom et innspillsmøte 18. januar med partene i arbeidslivet. Partene var invitert til å sende idéer og forslag til statsråden i forkant av møtet.

Se invitasjonen til innspillsmøte her(PDF)