Elements of AI

I april 2020 kom endelig nettkurset Elements of AI i norsk versjon. Nå kan alle som er interessert i kunstig intelligens investere litt tid for å bli mye klokere!

Elements of AI er et kurs utviklet av Universitet i Helsinki, i samarbeid med det norske designbyrået Feed AS. I Norge forvaltes kurset av NTNU. Kurset er et lavterskeltilbud og passer for alle.

Teknologien brukes over alt

Kunstig intelligens brukes i transportsektoren, innen logistikk og varehandel, i banksektoren, moderne matproduksjon, norsk helsevesen, politi, presse og offentlig sektor.  Målet er at mange skal kunne litt, sier Svendsen.

#AIchallenge eller #KIløftet

Næringslivet kan bli med på å videreutdanne sine ansatte gjennom #KI-løftet eller AI-challenge. Det betyr at bedriften lar ansatte ta kurset som en del av sin kompetanseutvikling. 

Stor interesse allerede

Equinor, DNB, DNV-GL, Sintef, NorgesGruppen, Abelia, Nasjonalbilblioteket, Skatteetaten og Schibsted er noen av de nesten 50 bedrifter, organisasjoner og etater som har meldt seg på så langt. Telenor har lansert kurset internt i sin nettkurs- og læringsportefølje. Dermed kan samtlige av Telenors over 20 000 ansatte gjennomføre Elements of AI i arbeidstiden sin. Elements of AI er også en del av Felles læringsplattform
for statlige virksomheter.

Seks deler

Kurset består av seks deler. Hvordan definere kunstig intelligens? Hva er filosofien bak? Du får blir også kjent med beslektede fagområder og lærer hvordan problemer løses med kunstig intelligens. Du får innsikt i hvordan kunstig intelligens allerede er en del av dagens samfunn, og vil bedre forstå bruk, verdi og begrensinger av teknologien.

Kurset et tilgjengelig på https://www.elementsofai.no/