Innspill til arbeidet med EUs forslag til KI-forordning

I arbeidet med å utarbeide en norsk posisjon til EUs forslag til forordning for kunstig intelligens, fikk departementet inn innspill fra en rekke interessenter.

Vi har mottatt følgende innspill