Innspillsmøter

Her finner du en oversikt over innspillmøter som ble gjennomført som en del av arbeidet med KI-strategien. Der det finnes er det også lenket til opptak og/eller presentasjoner fra møtet.

12. mars: Nikolai Astrup møter Universitetet i Agder - CAIR

1. april: Nikolai Astrup deltar på kick-off for NORA-nettverket

5. april: Møte i Fagforum for kunstig intelligens i offentlig sektor (embetsnivå)

6. mai: Nikolai Astrup deltar i rundebordskonferanse i regi av Negotia og Telenor om ansvarlig bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Erklæringen utarbeidet etter rundebordskonferansen finnes her.

8. -9. mai: Nikolai Astrup er i London. Han deltar blant annet på seminaret "The next frontier: The age of Artificial Intelligence" i regi av Innovasjon Norge, og vil besøke ulike britiske miljøer for å lære om Storbritannias tilnærming til KI. Program for reisen her.

21. mai: Nikolai Astrup åpner AI Village i Trondheim, med påfølgende innspillsmøte der KI-miljøer i Trondheim fra næringsliv og akademia er invitert.

24. mai: Innspillsmøte for næringslivet i samarbeid med Abelia og IKT-Norge. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup deltar. 

27. mai: Frokostmøte om KI-strategi i regi av Tekna. Åpen samtale med Nikolai Astrup. Det ligger opptak av møtet på Teknas sider.

6. juni: Informasjonsmøte om standardisering og KI i regi av Standard Norge (embetsnivå)

18. juni: Innspillsmøte med gründerbedrifter i samarbeid med Abelia og IKT-Norge.

27. august: Møte i samarbeid med ITS-norge om kunstig intelligens og mobilitet. Statssekretær Paul Chaffey deltar. Her finner du opptak og presentasjoner fra møtet.

6. september: Innspillsmøte for virksomheter i offentlig sektor, i samarbeid med Difi. Presentasjonene fra møtet finner du her.