Vi ønsker innspill til KI-strategien

Regjeringen ønsker innspill til arbeidet med en strategi for kunstig intelligens (KI). Fram mot sommeren 2019 vil digitaliseringsminister Nikolai Astrup gjennomføre møter med bransjer, organisasjoner og virksomheter for å lære, få inspirasjon og innspill til arbeidet med den nasjonale strategien. Men vi tar også imot innspill utenom disse møtene. Siste frist for skriftlige innspill er 4. august 2019.

Temaer som er aktuelle for en nasjonal strategi for KI er:

  • Hvordan Norge kan bygge seg opp innen kunstig intelligens gjennom å legge til rette for utdanning, forskning og innovasjon.
  • Hvordan vi skal sette Norge i stand til å ta i bruk kunstig intelligens - blant annet gjennom digital kompetanse, tilpasning til endringer i arbeidslivet og bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor.
  • Hvordan Norge kan utnytte den kommersielle kraften i kunstig intelligens.

Strategien vil også se på teknologier som muliggjør kunstig intelligens, slik som bredbånd og 5G, tungregning (High Performance Computing, HPC) mm.

Kunstig intelligens reiser en rekke problemstillinger knyttet til etikk og personvern. En nasjonal strategi vil naturligvis omhandle slike utfordringer.

Arbeidet med en strategi for kunstig intelligens vil bruke tiden fram mot sommeren 2019 på å innhente innspill fra næringsliv, akademia og organisasjoner. I perioden fram til 4. august tar vi også imot skriftlige innspill fra andre som ønsker å bidra. 

Dersom du eller din virksomhet har innspill til hvordan Norges politikk for kunstig intelligens bør være, kan du sende det til prosjektleder Christine Hafskjold (christine.hafskjold@kmd.dep.no).

Alle innspill vi mottar vil bli publisert i denne oversikten.